Make your own free website on Tripod.com

Open omat sivut

AISU LNOE

ETUSIVU | LUKEMINEN | KIRJOITTAMINEN | KIELENTUNTEMUS | MATEMATIIKKA | ENGLISH | MOTO | LINKKEJÄ

KOKOA NÄISTÄ MIELEISIÄSI SANELUJA

 

AIUL

 

la-si

la-pa-nen

la-va

la-ki

la-pi-o

 

li-ha

li-ma

li-kai-nen

li-ha-va

 

lu-mi

lu-ke-a

lu-sik-ka

 

al-ma-nak-ka

al-ler-gi-a

al-pak-ka

al-las

 

il-ma-pal-lo

il-ma

il-mes-tys

il-moi-tus

 

ul-ko-na

ul-lak-ko

ul-vo-a

Ul-la

 

AIUN

 

na-pa

na-pe-ro

na-mi

Na-su

 

ni-mi

ni-sä

 

nu-rin

 

an-sa

an-teek-si

 

in-to

in-hot-ta-va

in-ti-aa-ni

in-si-nöö-ri

 

un-tu-va

un-hoit-taa

 

O

 

o-me-na

o-hut

o-ri

o-ma

o-vi

o-tos

o-sa-ke

o-soi-te

 

AISULNO

 

oi-ku-kas

oi-va

oi-ke-a

 

ou-to

Ou-to-kum-pu

Ou-lu

 

os-taa

os-tos

os-ta-ja

os-te-ri

 

ol-la

ol-ki

ol-ka-pää

 

on

on-ni

on-net-to-muus

 

so-ta

so-pu-li

so-ke-ri

so-vit-taa

so-ma

 

lo-ma

lo-vi

lo-ka-kuu

lo-ke-ro

lo-hi

 

no-pe-a

no-vii-si

no-ja-tuo-li

no-ki

no-la-ta

 

 

E/EE

 

e-ta-na

e-si-tys

e-si-merk-ki

e-si-lii-na

e-lo-ku-va

e-ri-lai-nen

 

ee-pos

 

AISULNOE

 

ei

ei-len

eu-ro

eu-roop-pa-lai-nen

 

es-te

Es-ko

es-tää

 

en-nus-taa

en-sim-mäi-nen

en-ne

 

se-te-li

se-tä

se-lit-tää

se-ka-va

 

le-vä

le-pak-ko

le-vi-tä

le-po

le-lu

 

ne

ne-li-ö

ne-nä

ne-ro

ne-lo-set