Open omat sivut

MOTO - motoriikka

ETUSIVU | LUKEMINEN | KIRJOITTAMINEN | KIELENTUNTEMUS | MATEMATIIKKA | ENGLISH | MOTO | LINKKEJÄ

MOTO-tunnit

Motorisia taitoja harjoittelemalla harjoitetaan myös oppimiseen, itsetuntemukseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen tarvittavia taitoja. Lasten motoristen taitojen harjaannuttamiseen sopivat hyvin MOTORADAT.

Motorisia taitoja voidaan harjoituttaa hyvin liikuntatunnilla tai motokerhossa.

Tunti aloitetaan alkulämmittelyleikillä. Leikin jälkeen ohjaaja käy lasten kanssa läpi radan eri toimintapisteet ja näyttää mitä pisteessä tehdään. Rata koostuu noin kymmenestä toimintapisteestä. Yhdessä pisteessä toimitaan niin kauan (n. 3 min. /piste), kunnes ohjaajan merkistä (esim. pilli) vaihdetaan seuraavaan toimintapisteeseen. Toiminta tapahtuu pareittain. Ohjaaja ja mahdolliset avustajat havainnoivat ja avustavat lapsia eri pisteissä. Tunnin lopuksi voidaan pitää vielä yhteinen rentoutushetki.

Samaa rataa kannattaa pitää muutama tunti, jolloin lasten on helpompi toimia radalla. Toisella kerralla voi vaikeuttaa toimintaa muutamalla pisteellä.

MOTORIIKKAVÄLINEISTÖÄ

MOTORATOJA