Open omat sivut

KIRJOITTAMINEN P

ETUSIVU | LUKEMINEN | KIRJOITTAMINEN | KIELENTUNTEMUS | MATEMATIIKKA | ENGLISH | MOTO | LINKKEJÄ

PUUTTUVA TAVU

TEE TAVUISTA SANA

KIRJAIMET SEKAISIN

tehtävä 1

tehtävä 2