Open omat sivut

SANELULISTOJA

ETUSIVU | LUKEMINEN | KIRJOITTAMINEN | KIELENTUNTEMUS | MATEMATIIKKA | ENGLISH | MOTO | LINKKEJÄ

Sanelulistoja voi käyttää saneluissa. Sanelut voidaan tehdä saneluvihkoon. Jokainen sanelu tehdään omalle sivulleen ja sivuun merkitään päivämäärä. Näin oppilaan kirjoitustaidon kehittymistä on helppo seurata.

Tavusanelussa opettaja sanoo ensin koko sanan ja sen jälkeen toistaa kirjoitettavan tavun. Tavu voidaan rakentaa irtokirjaimilla, kirjainkorteilla tai kirjoittaa vihkoon.

Sana ja lausesanelussa on opettajan hyvä tavuttaa sanat, jotta oppilas kuulee kaikki sanan äänteet. Ennen kirjoittamista on myös hyvä tutkia yhdessä, kuinka monta tavua sanassa on tai kuinka monta sanaa ja sanaväliä lauseessa on (1 sana on 1 sormi pystyssä, sormien väliin jää sanaväli).


ALKUTAVU - 2-kirjainta

aisu

aisu lnoe

ALKUTAVU - 3 kirjainta

aisu

aisu lnoe

SANA - 2-kirjaimiset tavut

SANA - 2- ja 3-kirjaimiset tavut

NK-NG

sanoja ja lauseita

H-SANASSA

LYHYT/PITKÄ VOKAALI

sanoja ja lauseita

DIFTONGIT

sanoja

LYHYT/PITKÄ KONSONANTTI